Kurier - poradnik

Sprawdzanie zawartości przesyłki przez odbiorcę + towart zakazane

Lipiec 17 2017

czego nie może być w paczce kurierskiej

Znacząca część odbiorców dostaje od sprzedawców błędne informacje o tym czy można będzie sprawdzać przesyłkę w obecności kuriera przed jej przyjęciem. W momencie wizyty kuriera najczęściej pojawia się rozczarowanie, ponieważ odbiorca nie ma takich uprawnień a informacje jakie dostajemy od nadawcy są nieprawdziwe. Najczęściej sprzedawca podaje taką informację, by uspokoić swojego klienta i dać mu teoretyczną gwarancje, że zakupy w sieci są bezpieczne. Odporna ma prawo sprawdzić przesyłkę przy kurierze, ale dopiero po jej pokwitowaniu a więc informacji o tym, że przesyłka dotarła do niego i nie nosi śladów ingerencji czy uszkodzenia. Kurier na prośbę odbiorcy musi poczekać i w przypadku niezgodności będzie spisywał protokół szkody. Może być on spisany na wypadek uszkodzenia albo też braku towaru. Sprawdzenie przesyłki przed podpisem jest niemożliwe i jeśli kurier to zrobi to będzie to na jego własną odpowiedzialność. Prawo przewozowe i regulaminy firm kurierskich nie dają możliwości sprawdzania przesyłki inaczej niż po jej odebraniu. W innych przypadkach dostawca będzie łamał regulaminy i tym samym naraża się również na odpowiedzialność.

Znaczna część kurierów o ile nie wszyscy nie będą wyrażać zgodny na oglądanie zawartości nim podpiszemy list przewozowy, na co odbiorca będzie reagować nerwowo i pojawia się złość wyładowana na kurierze.

Mamy również towary, których nie będzie można przewozić

Przewoźnicy na podstawie własnych regulaminów albo też prawa przewozowego mogą nie przyjąć do przewozu niektórych przesyłek.

Nie będzie można przesyłać rzeczy niebezpiecznych, które mogą wyrządzić szkodę osobom czy mieniu, materiały łatwopalne, wybuchowe czy radioaktywne. Nie można przewozić narkotyków, leków i środków psychotropowych poza tymi przesyłanymi w celach naukowych czy medycznych. Nie będzie można przesyłać żywych roślin i zwierząt, zwłok, szczątek ludzkich i zwierzęcych. Jeśli przesyłka na opakowaniu elementy naruszające dobra chronione przez prawo. Jeśli ze względu na właściwości przesyłka nie nadaje się do transportu. Nie będzie można decydować się na przesyłkę dzieł sztuki, antyków, kamieni oraz metali szlachetnych w jakiekolwiek postaci. Nie przesyłane będą również paczki, które znajdują się w opakowaniu, które może brudzić czy uszkodzić inne przesyłki. W niektórych sytuacjach będzie można mówić również o tym, że istnieje wyłączność wykonywania przesyłek przez operatora publicznego, w tym zakresie pocztę polską, która nadal znajduje się pod wpływem Państwa.

Udostępnij